O nama

BIT nekretnine je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina koji vodi Hrvatska gospodarska komora. Temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Klasa:UP/I-330-01/09-01/676, Urbroj:526-05-01-01/2-09-5, od 15. svibnja 2009., agencija ispunjava sve uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

BIT nekretnine, agencija pruža uslugu posredovanja u prometu kupnje, prodaje, iznajmljivanja, unajmljivanja, zakupa i zamjene nekretnina.

Dugogodišnje iskustvo te suradnja sa odvjetničkim i javnobilježničkim uredima, ovlašetnim sudskim procjeniteljima, ovlaštenim energetskim certifikatorima osigurava kvalitetno i uspješno posredovanje.

Agencija je registrirana kao obrt od 2001. godine i ima aktivnu policu osiguranja za osiguranje obavljanja svoje djelatnosti.

Vlasnica agencije BIT nekretnine je Katica Miler Matulin, upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pod brojem 424/2009.


Osnovni podaci
Naziv:BIT nekretnine, agencija za promet nekretninama i usluge
Sjedište: Koprivnica 48000, Donji Banovec 37
OIB:79043445623
Poslovna banka: Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3
Transakcijski račun IBAN: HR3323860021100020610